Destek, Teşvik, Kredi ve Hibe Arama Motoru

Aydın, Denizli ve Muğla'daki KOBİ ve Yereldeki Aktörlere 25 Milyon TL'lik Destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 25 Milyon TL tutarındaki 2015 yılı destek programlarını ilan etti. Toplam 4 destek programından oluşan mali destek programları kapsamında KOBİ'lerin ve kamu kurum/kuruluşları, STK'lar, yerel yönetimler gibi yereldeki aktörlerin projeleri desteklenecek.

KOBİ’lere Verilen Krediler, 2014 yılında %22,8 Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 2014 yılında kredi kullanan KOBİ sayısı %16,6 artarak 3 milyon 141 bin 112 oldu. Anılan dönemde KOBİ’lere kullandırılan kredi miktarı, geçen yıla göre %22,8 artarak 333 milyar 284 milyon TL oldu.

Avrupa Yatırım Bankası, Sosyal İnovasyon Turnuvası düzenliyor

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında her yıl düzenlediği “Sosyal İnovasyon Turnuvası” ile Avrupalı inovatif girişimcileri destekliyor.

KOSGEB'ten KOBİ'ler İçin Kurumsallaşma ve Markalaşma Desteği Başvuruya Açıldı

KOSGEB tarafından KOBİ Proje Destek Programı kapsamında "KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek" ve "KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi" konulu destek programı başlatıldı. Destek programı süreli olup 30 Ocak 2015 tarihinden itibaren başvurulara açıldı.

Mersin ve Adana’da faaliyet gösteren KOBİ’lere 20 Milyon TL Tutarında Destek Verilecek

Adana ve Mersin illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından KOBİ’lere yönelik destek programları açıklandı.

EXIMBANK İhracat Kredilerinde Faiz Oranı Düşürüldü

Türk EXIMBANK tarafından Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK) ve İhracata Hazırlık Döviz kredilerinde ihracatçı firmalara sunulan kredi faiz oranları, günün şartlarına uygun olarak, revize edildi. Ayrıca kredi vadesi 540 güne yükseltildi.

Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak

Üniversite, iş dünyası, kamu kurum/kuruluşları ve STK'ları verimlilik gündemiyle bir araya getirecek 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6-7 Ekim 2015 tarihinde yapılacak.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler