Destek, Teşvik, Kredi ve Hibe Arama Motoru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Yeni Destek : “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere makine teçhizatı, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 ana başlıkta destek verecek. Söz konusu destekleri kapsayan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından açıklandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan KOBİ’lere Destek

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere toplam 20 Milyon TL destek verilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 25 Milyon TL’lik Destek

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ile toplam bütçesi 25 Milyon TL olan 2 ayrı destek programı ilan etmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan 11 Milyon TL’lik Destek

Erzurum-Erzincan ve Bayburt illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı'nı duyurmuştur. “İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı” ile KOBİ’lere, “Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı” ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlanacaktır.

TÜBİTAK ARDEB Destek Programları 2014 yılı Başvuru Tarihleri Açıklandı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın yürüttüğü destek programlarından;
•1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı,
•3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı,
•1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı başvurularının online ve basılı kopya olarak,
•1011-Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı başvuruları 10 Şubat 2014 tarihinden itibaren başlayacaktır.

MEVKA’dan KOBİ’lere Yönelik Mali Destek Programı

Konya ve Karaman’da faaliyetlerini yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından KOBİ’lere destek verilmesi amacıyla “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Odaklı Üretim Mali Destek Programı” açıklanmıştır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 10 Milyon TL'lik Destek

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından “Sektörel Rekabet Edebilirlik” konu başlığında 10 Milyon TL’lik destek verilecektir.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler