You are here

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Destekleri

Destek Üst Limiti: 
Her alt bileşene göre değişmektedir.
Destek Alt Limiti: 
Her alt bileşene göre değişmektedir.
Destek Oranı: 
%50 - %65

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Geliştirme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan ve özellikle tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir AB fonudur.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin AB'ye katılım öncesi dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Hazırlanan projeleri kabul edilen işletmeler, hibe desteğinden faydalanacaktır.

IPARD 11. Başvuru Çağrı İlanı

Desteklenen iller

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat

Desteklenen yatırımlar ve destek oranları

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım - %50 - %65

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım - %50 - %65

Süt ve Süt Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması - %50

Et ve Et Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması - %50

Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması - %50

Su Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması - %50

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi - %50

Yerel Ürünlerin ve Mikro işletmelerin Geliştirilmesi - %50

Kırsal Turizm - %50

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi - %50

Başvurular

Başvurular, Tarım ve Kırsal Kalkınma İl Koordinatörlüklerine yapılabilmektedir.

2014 yılı çağrıları henüz açıklanmamıştır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler