You are here

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
10.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Makine-Teçhizat (%40'a kadar), Kredi Faiz (%100'e kadar), İşletme Desteği (%75)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" kapsamında Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK, KOSGEB başta olmak üzere çeşitli kurumlar veya fonlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge ve inovasyon projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili yatırımlar desteklenecektir.

Destekten tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yararlanabilecektir. Makine ve teçhizat, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 başlıkta destek verilecektir.

1.Makine ve teçhizat desteği:
- Küçük işletmelere en fazla 5.000.000 TL %40 oranında,
- Orta büyüklükteki işletmelere en fazla 4.000.000 TL %30 oranında,
- Büyük işletmelere en fazla 2.000.000 TL %10 oranında destek verilecektir.

Destek süresi 36 aydır.

2. Kredi Faiz Desteği:

Makine ve teçhizat desteğinden yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcıya, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için kredi faiz desteği verilebilecektir.

10.000.000 TL’ye kadar olan krediler için destek oranının tamamı, 10.000.000 TL üstü için destek oranının %50’si kadar yararlanabilmek mümkündür.

3. İşletme Desteği:

Küçük işletmelere, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin %75’i geri ödemesiz (hibe şeklinde) karşılanabilmektedir.

ÖNEMLİ: Makine ve teçhizat desteği, kredi faiz desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilecektir.

Program kapsamında, fizibilite raporu gideri, ana makine ve teçhizat bedelleri yardımcı makine ve teçhizat bedelleri, makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri de desteklenebilmektedir.

Desteklenmeyen giderler:
• Arsa bedeli, arazi düzenleme giderleri, bina-inşaat giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt araçları giderleri, yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler, beklenmeyen giderler, kuruluş dönemi faiz giderleri, işletme dönemi faiz giderleri, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, işletmeye alma giderleri, hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri desteklenmemektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler