You are here

KOBİ-Blog

Sunum Teknikleri Eğitimi

Genellikle bir konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi veya karşı tarafın ikna edilmesi aşamasında kullanılan en etkili yöntemlerden biri olan sunum, çağımızda yapılan işin ambalajlanıp pazarlanması anlamına gelmektedir.

Motivasyon Eğitimi

Zamanla, özel hayat ve iş hayatında yaşanan stres, ast-üst ilişkilerindeki sorunlar, iletişim problemleri ve buna benzer birçok faktörün etkisiyle, iş yapma heves ve isteğinde azalmalar meydana gelebilir. Çok normal olan bu durum, her kademede görev yapan çalışan ve yöneticilerde meydana gelebilir.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim, insanlar arasında yapılan anlamlar paylaşma ve ortak kılma sürecidir. Beden dili, empati yapma, fikir ve duyguları ifade etme gibi birçok metodu bulunan iletişim, bireylerin farkını ortaya koyan önemli bir araçtır.

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Takım çalışmasının önemli araçlarından biri olan toplantılar, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Görüş alış verişi, beyin fırtınası, karar alma, bilgilendirme ve daha birçok farklı amaç için yapılan toplantıların verimli geçmesi ve istenilen hedefe ulaşılması amaçlanmalıdır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Karar alma sürecinde bulunan tüm çalışan ve yöneticiler için kritik öneme sahip araçlardan biri olan "Problem Çözme Teknikleri" ile önemli verilerin toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik yöntemler görülecek, veriden bilgi, bilgiden stratejik karar alma sürecindeki tüm aşamalar anlatılacaktır.

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres, çalışanlarda verimliliğin azalmasına, yanlış karar vermeye teşvik etmeye, algılama bozukluklarına ve bunun gibi birçok istenmeyen davranışa neden olmaktadır. Günümüzde çalışanların en büyük problemlerinden biri olan stres, yönetilebildiği taktirde avantaja çevrilebilmektedir.

Liderlik Eğitimi

Eğitimin konusu klasik yönetici, idareci ile lider arasındaki farkların anlaşılmasını sağlamaktır. Liderler, kendi sorumluluğunda olan ekip ve çalışanlarını motive ederek, verimli çalışmasını sağlayanlardır.

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Stratejik yönetim, bir şirketin kurumsallaşma aşamasında kritik öneme sahip olan, şirketin uzun dönemli performansını etkileyen yönetsel kararlar bütünüdür. Stratejik planlamayı da içeren stratejik yönetim, verilere dayalı karar alma esasına dayanır.

Zaman Yönetimi Eğitimi

Verimlilik kavramı, bir ekonominin kaynaklarının etkin kullanılması anlamında önemli bir araçtır. Verimlilik artırıcı analizlerde, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı araştırılmakta, kaynakların en etkin şekilde kullanılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Zaman, herkes için sabit olan, en önemli kaynakların başında gelmektedir.

Takım Çalışması Eğitimi nedir? Kazanımları ve Çıktıları Nelerdir?

Kurumsal Gelişim Eğitimleri'nden biri olan "Takım Çalışması" eğitimi ile katılımcıların, ekip ruhuna sahip olmaları, ekip ruhu ile sinerji yaratarak yeni fikirler üretmeleri hedeflenmektedir. Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler