You are here

Hakkımızda

Türkiye’nin değişen ve gelişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizdeki birçok kurum ve kuruluşun, KOBİ’lere ve girişimicilere yönelik oldukça fazla sayıda hizmeti olmasına rağmen; KOBİ’lerin ve girişimcilerin söz konusu hizmetlerden etkili olarak faydalanamadığı düşüncesinden yola çıkılarak, hedef kitle ile “İhtiyaç Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda hedef kitlenin, destek ve teşviklerden yararlanamamasının temel sebeplerinin, Türkiye’deki destek ve teşvikler ile ilgili bilgi eksikliği ve söz konusu hizmetlerin dağınık yapısı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ilişkin olarak, destek ve teşviklerin sistematik bir şekilde tek bir çatı altında toplandığı dt Ajans kurulmuştur.

dt Ajans, ülkemizde çeşitli kamu kurum/kuruluşları tarafından sunulan ve dağınık yapıda bulunan, yatırıma yönelik destek, hibe, kredi ve teşviklerin sistematik bir yapıda modellenerek KOBİ’lerin ve girişimcilerin hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, temelleri 2010 yılının sonlarına doğru atılan sitemiz, bilgiden değer üretmek anlaşıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Çalışmalar neticesinde,Türkiye'de yer alan hibe ve kredi desteklerinin tamamı ile ilgili, güncel ve hedefe yönelik bilgiler, KOBİ’lerin ve girişimcilerin bilgisine ücretsiz olarak açılmıştır.

Ülkemizin 2023 yılı için 500 Milyar $’lık ihracat ve dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefleri bulunmaktadır. Bu hedefler için, girişimcilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, yeni ihracat pazarlarının tespit edilmesi ve bu pazarlar ile işbirliklerinin güçlendirilmesi, kadın girişimciliğin teşvik edilmesi, ülkemiz sanayinin orta teknolojiden yüksek teknolojiye dönüşümünün gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon kavramları ile ilgili farkındalığın artırılması gerekmektedir.

dt Ajans proje ekibi olarak, üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun bilinciyle, ülkemiz girişimcilerine ve değişimi hedefleyen KOBİ’lere yardımcı olacak araçları sunmaktayız. Sizleri de bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

dtAjans Proje Ekibi

Sektörlere Göre Destek - Hibeler