You are here

Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Desteklenmesi

Destek Üst Limiti: 
500 bin USD
Destek Alt Limiti: 
100 bin USD
Destek Oranı: 
En az %50 (şirketler) - %70 (İşbirliği Kuruluşları)

Bu destek programı, sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” destekleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Destekten, sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent) yararlanabilmektedir.

Destekler sektörler bazında değişmektedir:

1. Pazara Giriş:
- Sağlık sektörü: Sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Bilişim sektörü: Bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Film sektörü: %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Eğitim sektörü: %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

2. Yurt dışı Tanıtım:

- Sağlık sektörü: Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları
için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Bilişim sektörü: Bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Film sektörü: %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

- Eğitim sektörü: %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

3. Yurt dışı Birim:

- Sağlık sektörü: Kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

- Bilişim sektörü: Bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim
başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

- Eğitim sektörü: Her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her bir birim
başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

4. Belgelendirme:

- Sağlık sektörü: Her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

- Bilişim sektörü: Her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır

5. Ticaret heyeti ve alım heyeti:

- Sağlık sektörü: Her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

- Bilişim sektörü: Her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

- Film sektörü: Her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

6. Danışmanlık:

- Sağlık sektörü:%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

- Bilişim sektörü: %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanmaktadır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler