You are here

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Destek Üst Limiti: 
5.000 USD (Yurtdışı pazar araştırması), 200.000 USD (Pazara giriş desteği), 200.000 USD (İleri Teknolojili Firma Satın Alımı)
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
Şirketler için: %70 (Yurtdışı pazar araştırması), %60 (Pazara giriş desteği)

Bu destek programı, "Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği", "Pazara Giriş Desteği", "Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi" ve "E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" olmak üzere 4 ayrı destekten oluşmaktadır. Program ile, üretim ve/veya hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazar araştırması, pazara giriş stratejileri hazırlanması vb. ile ilgili danışmanlık giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri gibi maliyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

1- Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır. Yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar destek verilecektir.
Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler

Sağlanan Destekler
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 USD’yi, gezi başına da 50 USD’yi aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Şirket başına günlük 150 USD’yi geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek Tutarı:
Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 USD’ye kadar desteklenir.

Yetkili - Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

2- Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteği

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) ve Organizatör Kuruluşlar (Bakanlık koordinasyonunda Sektörel Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti organizasyonu yapan İşbirliği Kuruluşu)

Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler karşılanmaktadır.

Destek Tutarı
Şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD’ye kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alım desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak merkezleri yurt dışında bulunan yerleşik şirketlerin satın alınmasına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %75 oranında ve yıllık 500.000 USD'ye kadar desteklenir.

Satın alınacak merkezleri yurt dışında bulunan yerleşik şirketlerin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olup olmadığı; Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilecektir.

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

3- Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanması amaçlanmaktadır.

Sağlanan Destekler:
-Ulaşım
-Konaklama
-Tercümanlık giderleri,
-Seminer, konferans yerlerinin kiralama giderleri
-Reklam giderleri
-Halkla ilişkileri hizmeti giderleri
-Broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

4- E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Destek Tutarı: Üyelik giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 USD’ye kadar desteklenmektedir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler