You are here

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Destekleri

Destek Üst Limiti: 
İhrac edilen ürüne göre değişiklik göstermektedir.
Destek Alt Limiti: 
İhrac edilen ürüne göre değişiklik göstermektedir.
Destek Oranı: 
-

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi" uygulanmaktadır.

Ülkemizin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki taahhütleri doğrultusunda, şekerli mamuller, meyve suları, zeytin ve zeytinyağı, kümes hayvanları eti, yumurta, bal ve kesme çiçekler de dahil olmak üzere toplam 16 adet tarımsal ürün grubuna, birim değer üzerinden değişen oran ve tutarlarda olmak üzere, mahsup sistemi çerçevesinde ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Mahsup edilen giderler:
- Vergi,
-SGK primi,
- Haberleşme
- Enerji giderleri

Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve ihracat yapan firmalar, bu destek programından yararlanabilmektedir.

* Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ile ithal edilerek işlenen ürünlerin ihracatı, bu destek programı kapsamı dışındadır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler