You are here

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Destek Üst Limiti: 
75.000 USD ile 250.000 USD arası
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%50 (Sınai şirketlerin yurtdışında açacakları mağaza giderleri, şirketlerin yurt dışı marka tescil giderleri), %60 (ticari şirketlerin yurtdışında açacakları mağaza giderleri, şirketlerin yurtdışı tanıtım giderleri)

Bu destek ile, firmaların ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler)

Destek Süresi ve Sayısı:

4 yıl süreyle, 15 (onbeş) yurt dışı birim için verilmektedir.

Başvuru Süresi: 6 ay

Sağlanan Destekler

    Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

- Ticari Şirketler için : Mağaza kurulumu üst limiti 100 bin USD, Ofis,showroom,depo kurulumu üst limiti: 75 bin USD (Destek oranı %50)
- Sınai ve Ticari Şirketler ve İşbirliği kuruluşları için: Mağaza kurulumu üst limiti 120 bin USD, Ofis,showroom,depo kurulumu üst limiti: 100 bin USD (Destek oranı %60)

    Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

- Birime bağlı üst limit: 150 bin USD
- Marka Tescile bağlı üst limit: 250 bin USD
- Destek oranı: %60

    Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

- Destek üst limiti: 50 bin TL
- Destek oranı: %50

Yurtdışı Onay Mercii: Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliği veya Konsolosluklar

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yorumlar

Biz uc ortaklı Bulgaristan da kurulmus fırmayız.Tesviklerinden faydalanmak istiyoruz.Ne yapmamız gereklı.

Merhaba söz konusu destekten sadece Türkiye'de kurulmuş ve sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları faydalanabilmektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler