You are here

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

Destek Üst Limiti: 
yok
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%50 ile %75 arası

Firmaların yurt dışında yapılan fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması, ayrıca Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle fuarlara katılan firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

Sağlanan Destekler

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Katılımcının Sektörel Dış Ticaret şirketi ve Üretici/İmalatçı organizasyonları olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 70'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

Desteğin üst sınırları aşağıdaki gibidir:

- Genel Ticaret Fuarı: 10 bin USD,
- Sektörel Fuar: 15 bin USD,
- Prestijli Fuar: 50 bin USD,

-Fuarın nitelikli sektörlerde olması durumunda katılım bedelinin % 70'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir. (Üst sınır: Genel Ticaret Fuarında 10 bin USD, Sektörel Fuarlarda ise 15 bin USD'dir.)

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

-Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; % 75 oranında desteklenmektedir.

- Genel Ticaret Fuarında üst sınır 80.000 USD, Sektörel Fuarlarda ise üst sınır 120.000 USD'dir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi
-Bireysel firmaların katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir
-Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği
Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.

Uygulamacı Kuruluş – Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler