You are here

Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)

Destek Üst Limiti: 
1.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
%80

Ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla üniversite-firma ortaklığında geliştirilecek projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenecektir.

Desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır;
a) Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,
b) Yenilenebilir enerji teknolojileri,
c) Temiz enerji teknolojileri,
ç) Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,
d) Enerji verimliliği teknolojileri,
e) Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,
f) Çevrim teknolojileri,
g) Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları.

Destek Programına İlişkin Önemli Bilgiler:
- Enerji konulu Ar-Ge projeleri Üniversite-firma ortaklığında yürütülecektir.
- Proje bütçesinin %20'si proje ortağı firmaca karşılanacak olup %80'i Bakanlığımızca hibe niteliğinde ödenecektir.
- Proje süresi en fazla 2 yıl olup gerekmesi halinde en fazla 6 şar ay olmak üzere 2 kere süre uzatması yapılabilecektir.
- Son başvuru tarihi 31 Aralık'tır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler