You are here

Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Destek Üst Limiti: 
Firmanın bir önceki takvim yılı performansı, kredibilitesi, limit kullanım oranına göre üst limit değişmektedir.
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
-

Bu kredi desteği ile, dış ticaret şirketlerinin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu kredi, TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredinin vadesi 360 gündür.

Kredi başvuru formları nelerdir?

- Kredi Talep Formu

- İmza Sirküleri

- Ticaret Sicili Gazetesi

- İhracat Taahhüdünün Dağılımı

- Son üç yıla ait (Yeminli Mali Müşavirler tarafından tescil edilmiş) Hesap Durum Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının orijinal nüshaları

- Faks Sözleşmesi (Noter Tasdikli)

- Vergi Kimlik Numarası

- Teminat mektubu düzenleyecek olan bankadan getirilecek Niyet Mektubu

- Firmayı Tanıtıcı Bilgi

Destek için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Verilen destek tamamiyle, firmanın bir önceki takvim yılı performansına ve firmanın kredibilitesine bağlıdır.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler