You are here

Sevk Öncesi İhracat Kredileri

Destek Üst Limiti: 
15.000.000 USD
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
-

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK), Türk EXIMBANK tarafından tüm sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir.

Söz konusu kredi desteklerinde firma ve ihracat riski, aracı banka tarafından üstlenilmektedir. Sevk Öncesi İhracat Kredileri, TL ve Dolar olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Kredi Başvuru Formları Nelerdir?

- Kredi talep formu

- Firma taahhütnamesi

- Firma bilgi formu

- Muvafakatname (Krediyi kullanacak firmanın imalatçı olması durumunda ihracatçı firmadan alınacaktır.)

Kredi Nasıl Kullanılır?

- Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılır.

- Aracı bankalar, uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler.

- Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.

- Kabul edilmesi halinde kredi, firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenir.

- Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar.

- Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde, kendilerine ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler.

Sevk Öncesi TL ve Döviz İhracat Kredilerinde üst limit toplam 15.000.000 ABD Dolarıdır.

Söz konusu kredilerin vadesi en fazla 540 gündür.

Faiz oranı

LIBOR +1,00 / EURIBOR +0,75

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler