You are here

DAP - Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Destek Üst Limiti: 
300 baş etçi
Destek Alt Limiti: 
50 baş etçi
Destek Oranı: 
İnşaat yatırımları % 30, Hayvan alımları % 40, Makine alımları % 40 oranında

Bu program ile et ve süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik olarak, üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla 2010-2012 döneminde kuracakları büyükbaş damızlık amaçlı sığır işletme yatırımları desteklenmektedir.

Söz konusu destek Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde uygulanmaktadır.

Yatırımda alt sınır olarak en az 50, en çok 300 baş etçi belirlenmiştir.

Gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden sadece bir kez yararlandırılmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek giderler:

- İnşaat yatırımları % 30 oranında
- Hayvan alımları % 40 oranında
- Makine alımları da % 40 oranında hibe yolu ile desteklenmektedir.

Başvurular İl tarım müdürlüklerine yapılmaktadır.

Söz konusu destek Doğu Anadolu Projesi(DAP) kapsamında Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde uygulanmaktadır.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler