You are here

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi

Destek Üst Limiti: 
Meyve sebze ürünleri için 50 TL/dekar, örtü-altı uygulamaları için 150 TL/dekar
Destek Alt Limiti: 
Meyve sebze ürünleri için 50 TL/dekar, örtü-altı uygulamaları için 150 TL/dekar
Destek Oranı: 
Meyve sebze ürünleri için 50 TL/dekar, örtü-altı uygulamaları için 150 TL/dekar

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların bu doğrultuda korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretime, iyi tarım adı verilmektedir.

Bu çerçevede "İyi Tarım Uygulaması"nın amaçları;

- Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
- Doğal kaynakların korunması,
- Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik,
- Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

İyi Tanm Uygulamalarında, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir.

Gübreler, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre uygulanmaktadır. Hasat edilen ürünler, yetkili ve akredite laboratuvarlarda kalıntı analizine tabi tutularak, insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde olup olmadığının tespiti yapılmaktadır.

İnsan sağlığı açısından riskli kimyasal kalıntı bulunmayan ürünlere, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası düzenlenmektedir.

Çiftçilik Kayıt Sistemine üye olan çiftçilerin, 03 Şubat-17 Mart 2014 tarihleri arasında İyi Tarım Uygulamaları Destekleme başvuru dilekçesi ile Çiftçilik Kayıt Sistemine kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.

Bu kapsamda tarımsal üreticilerin, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara başvurması gerekmektedir.

Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamalan yapan çiftçilere 50 TL/dekar, örtü-altı iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 150 TL/dekar destekleme ödemesi yapılmaktadır.

İyi Tarım Uygulamasına Örnek Teşkil Edebilecek Çalışmalar Nelerdir?

- MİGROS firmasının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına "Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliğinde İyi Tanm Uygulamaları Projesi" adıyla sunduğu proje, İyi Tarım Uygulamalarına örnek olarak verilmektedir. Proje kapsamında, İyi Tarım Uygulamaları standartlarına uygun üretim yapmayı seçen ve MİGROS firması ile sözleşme imzalayan çiftçiler, ürettikleri yaş meyve sebzenin tamamını MİGROS'a satmaktadırlar.

- MİGROS'un iyi tarım uygulamaları sertifikalı üreticilerden ürün satın alma kararı ile birlikte yaklaşık 2 bin çiftçi, "İyi Tarım Uygulamaları" standartlanna göre üretim yapmaya başlamıştır.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler