You are here

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Destek Üst Limiti: 
Dekar başına destek verilmektedir.
Destek Alt Limiti: 
Dekar başına destek verilmektedir.
Destek Oranı: 
Dekar başına destek verilmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilere, tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2014 yılı için belirlenen desteklemeler aşağıdadır.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda minumum 1 dekarlık arazi için yapılmaktadır.

Buna göre "Peyzaj ve Süs Bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları" için;
- Mazot Desteği dekar başına 3.1 TL,
- Gübre Desteği dekar başına 4.3 TL'dir.

"Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları" için;
- Mazot Desteği dekar başına 4,6 TL,
- Gübre Desteği dekar başına 6 TL'dir.

"Yağlı Tohumlu Bitkileri ve Endüstri Bitkileri Alanları" için;
- Mazot Desteği dekar başına 7.5 TL,
- Gübre Desteği dekar başına 7.5 TL'dir.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin "Gübre Destekleme" ödemesinden yararlanması için, her 50 dekarlık arazi için "Toprak Analizi" yaptırılmalıdır. Analizler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yıl sonuna kadar yaptırılabilir.

Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?

Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerinin kayıt altına alındığı veritabanıdır. Her çiftçinin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması zorunludur.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler