You are here

Kalkınma Ajansı Haberleri

Kalkınma Ajansı Haberleri
Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin 26 bölgesinde teşkilatlanmış olan Kalkınma Ajanslarına ilişkin haberler, faaliyetler, destekler ve duyurular aşağıda yer almaktadır.

Kalkınma Ajanslarına ilişkin liste aşağıda sunulmaktadır.
- İzmir Kalkınma Ajansı (İzmir) (İZKA)
- Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) (ÇKA)
- İstanbul Kalkınma Ajansı (İstanbul) (İSTKA)
- Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman) (MEVKA)
- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) (OKA)
- Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (Erzurum, Erzincan, Bayburt) (KUZKA)
- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Muş, Hakkari, Bitlis, Van) (DAKA)
- İpekyolu Kalkınma Ajansı (Adıyaman, Gaziantep, Kilis ) (İKA)
- Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır, Şanlıurfa) (KARACADAĞKA)
- Dicle Kalkınma Ajansı (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) (DİKA)
- Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) (TRAKYAKA)
- Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir, Çanakkale) (GMKA)
- Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Denizli, Muğla) (GEKA)
- Zafer Kalkınma Ajansı (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) (ZAFERKA)
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova) (MARKA)
- Ankara Kalkınma Ajansı (Ankara) (ANKARAKA)
- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Isparta, Burdur) (BABKA)
- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) (DOĞAKA)
- Ahiler Kalkınma Ajansı (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) (AHİ-KA)
- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat) (ORAN)
- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Bartın, Karabük, Zonguldak) (BAKKA)
- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Kastamonu, Çankırı, Sinop) (KUZKA)
- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) (DOKA)
- Serhat Kalkınma Ajansı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) (SERKA)
- Fırat Kalkınma Ajansı (Bingöl, Elazığ, Tunceli, Malatya) (FKA)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Doğrudan Faaliyet Desteği

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2014 yılı için Doğrudan Faaliyet Desteği programı başlatılmıştır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan KOBİ’lere Destek

Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” kapsamında KOBİ’lere toplam 20 Milyon TL destek verilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 25 Milyon TL’lik Destek

Ankara Kalkınma Ajansı, 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” ile toplam bütçesi 25 Milyon TL olan 2 ayrı destek programı ilan etmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan 11 Milyon TL’lik Destek

Erzurum-Erzincan ve Bayburt illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı'nı duyurmuştur. “İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı” ile KOBİ’lere, “Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı” ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlanacaktır.

MEVKA’dan KOBİ’lere Yönelik Mali Destek Programı

Konya ve Karaman’da faaliyetlerini yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından KOBİ’lere destek verilmesi amacıyla “Bilgi ve Teknoloji Odaklı Odaklı Üretim Mali Destek Programı” açıklanmıştır.

Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 10 Milyon TL'lik Destek

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından “Sektörel Rekabet Edebilirlik” konu başlığında 10 Milyon TL’lik destek verilecektir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan KOBİ’lere Destek

Zonguldak, Karabük, Bartın illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajans tarafından 2014 yılı Teklif Çağrısı kapsamında “KOBİ Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Destek Programı” ile 10 Milyon TL destek verilecektir.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler