You are here

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrıları

Destek Üst Limiti: 
500.000 TL
Destek Alt Limiti: 
35.000 TL
Destek Oranı: 
%25-%50 arasında

Zonguldak, Karabük, Bartın illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajans tarafından 2014 yılı Teklif Çağrısı kapsamında “KOBİ Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Destek Programı” ile destek tahsis edilecektir.

KOBİ Mali Destek Programı’na KOBİ niteliğinde olan firmalar başvurabilecektir.

İmalat ve turizm sektörlerine yönelik projeler desteklenecektir.

Öncelik alanları aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1: Yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitliliğinin ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2: Yenilik, markalaşma ve Ar-Ge’ ye yönelik yatırımların sağlanması
Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması
Öncelik 4: Turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması

Destek alt limiti 35.000 TL, üst limiti ise 500.000 TL’dir.

Proje süresi 6 aydan kısa, 9 aydan uzun olamaz.

En az %25, en fazla %50 oranında destek sağlanacaktır.

Son başvuru tarihi 24 Mart 2014'tür.

“Sosyal Kalkınma Destek Programı”na ise kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar başvurabilecektir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler