You are here

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları

Destek Üst Limiti: 
600.000 TL
Destek Alt Limiti: 
50.000 TL
Destek Oranı: 
%50

Aydın, Denizli ve Muğla'nın bulunduğu bölgede faaliyet göstererek, bu bölgedeki KOBİ'ler, girişimciler ve STK'ların rekabet güçlerini artırmak amacıyla destekler sunan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2015 yılı mali destek programları açıklandı.

Toplam 25 milyon TL bütçeli, 4 programdan oluşan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destek programları sırasıyla; Alternatif Turizm Mali Destek Programı, Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı'dır.

KOBİ'ler tarafından başvurulabilecek tek mali destek programı olan "Alternatif Turizm Mali Destek Programı" ile Aydın, Denizli ve Muğla'nın bulunduğu bölgede alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak KOBİ'ler tarafından hazırlanan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

"Alternatif Turizm Mali Destek Programı" Öncelik Alanları:
1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi
2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi
3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Toplam 8 Milyon TL'lik bütçeye sahip programda KOBİ'lerin en az 50 bin TL en çok 500 bin TL'lik projeleri desteklenecektir.

Diğer 3 program olan Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ile sırasıyla:

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı: Alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri

Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı: Ortak üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik altyapı projeleri

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu üç mali destek programına, kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, yerel yönetimler, üniversiteler, STK'lar, esnaf ve sanatkar odalar birlikleri ve ihracatçı birlikleri başvuru yapabilecektir.

En az 100 bin TL, en fazla 600.000 TL'lik projeler desteklenebilecektir.

Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015'tir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler