You are here

Motivasyon Eğitimi

Zamanla, özel hayat ve iş hayatında yaşanan stres, ast-üst ilişkilerindeki sorunlar, iletişim problemleri ve buna benzer birçok faktörün etkisiyle, iş yapma heves ve isteğinde azalmalar meydana gelebilir. Çok normal olan bu durum, her kademede görev yapan çalışan ve yöneticilerde meydana gelebilir.

Bu tip durumlarda, yapılması gereken işler zamanında tamamlanamaz, verimlilik düşer, düzensizlik ve olumsuzluklar ortaya çıkar. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulandığı firmalarda, bu tip durumlar ortaya çıkmadan önleyici faaliyetlerle çözüm yolları aranır. Ancak daha geleneksel yöntemler kullanan firmalarda, motivasyon düşüşü beklenen bir sonuçtur. Bu tip durumlarda profesyonel yardım alınarak, motivasyon eğitimleri ile çalışanların yetkinlikleri geliştirilmelidir. Bu tip eğitimler, firmalara zaman ve maddi kazanç sağlamaktadır.

Unutulmamalıdır ki "Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar etmezsiniz!"

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar:
• Motivasyonun iş ve özel yaşamdaki anlamını ve önemini görebilecekler,
• Ortak insan ihtiyaçlarını anlayarak motive edici temel faktörleri algılayabilecekler,
• Motivasyon ve Performans geliştirmenin yollarını öğrenecekler,
• Motive edici yönetim tekniklerini öğrenerek insan yeteneklerinden en iyi sonuçları alabilecekler,
• Sorunlu insanları kazanarak insan kalitesini ve performansını yükseltebileceklerdir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler