You are here

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Karar alma sürecinde bulunan tüm çalışan ve yöneticiler için kritik öneme sahip araçlardan biri olan "Problem Çözme Teknikleri" ile önemli verilerin toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik yöntemler görülecek, veriden bilgi, bilgiden stratejik karar alma sürecindeki tüm aşamalar anlatılacaktır.

Günümüzün rekabetçi koşullarında, işletmeler ayakta durabilmek için sürekli olarak kendilerini iyileştirmekte ve yenilemektedir. "Derisini değiştirmeyen yılan ölür." özdeyişinin de vurguladığı gibi değişime ayak uyduramayan, mevcut durumdan ileriye gidemeyen işletmeler ayakta kalamayacaktır. Bu anlamda işletmelerin ayakta kalmasının yolu, sürekli iyileştirmeden geçmektedir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri olan sürekli iyileştirme felsefesi, veri analizi ve problem çözme tekniklerine dayanmaktadır.

"Problem Çözme Teknikleri" eğitiminde verilerin elde edilmesi, değişik istatistiksel yöntemler ve araçlarla verilerin analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi konularında detaylı bilgiler verilecektir.

Öğrenme Çıktıları
Katılımcılar:
• Yönetimde karşılaşılan sorunları, karar türlerini ve etkili kararın özelliklerini anlayacaklar,
• Karar alma modellerini görerek karar almanın aşamalarını kullanabilecekler,
• Karar alma becerilerini geliştirerek, bu becerilerini pazarlık ve toplantı süreçlerinde etkin bir şekilde ortaya koyabilecekler,
• İşletmelerdeki temel sorunları gündeme getirerek sorun analizi yapabilecekler,
• Analitik ve yaratıcı sorun çözme becerilerini geliştirecekler,
• Stratejileri uygularken çıkabilecek sorunları değerlendirip kontrol edebileceklerdir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler