You are here

Sunum Teknikleri Eğitimi

Genellikle bir konu hakkında karşı tarafa bilgi verilmesi veya karşı tarafın ikna edilmesi aşamasında kullanılan en etkili yöntemlerden biri olan sunum çağımızda, yapılan işin ambalajlanıp pazarlanması anlamına gelmektedir.

Bir grup insana sunum yaparken, heyecanı kontrol altında tutmak ve güzel ve etkili konuşmak önemli bir itibar vesilesidir. "Anlattıklarınız, karşıdakilerin anlayabildiği kadardır." sözünden yola çıkarsak, bilginin karşı tarafa aktarılabilmesinin yegane yolu, karşıdakilerin anlayabileceği düzeyde anlatabilmektir. Sunum tekniklerinden faydalanan bireyler, bilgiyi doğru aktarabilmekte, işini/ürününü etkin bir şekilde pazarlamaktadır.

Sunum Tekniklerinin anlatılacağı bu eğitimde; bir sunum hazırlanarak, katılımcılara aktarılması, bilginin giriş-gelişme ve sonuç prensipleriyle analitik olarak sunulması hedeflenmektedir. Çalışanların beceri ve yetkinliklerinin gelişmesinde önemli yere sahip olacak bu eğitim sonunda aşağıdaki öğrenme çıktıları elde edilecektir.

Katılımcılar:
• Sunuma ön hazırlık,yetişkin motivasyonu
• Sunumun görsel-işitsel araçların kullanılması,
• Araç - gereçler tahta, flipchart kullanılması,
• Grup sinerjisi yaratmak,
• İnteraktif eğitim uygulamaları,
• Sunumda soru sorma ve yanıtlama,
• Geri bildirim, destekleme ve açıklık,
• Grup iletişimi, hitap etme süreci konularında kendilerini geliştireceklerdir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler