You are here

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Takım çalışmasının önemli araçlarından biri olan toplantılar, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Görüş alış verişi, beyin fırtınası, karar alma, bilgilendirme ve daha birçok farklı amaç için yapılan toplantıların verimli geçmesi ve istenilen hedefe ulaşılması amaçlanmalıdır.

Toplantı enflasyonu yaşanan günümüz iş dünyasında, toplantılar başarılı bir sorun çözme aracı olarak kullanabilmeli, doğru planlama ve etkin toplantı yönetimi teknikleri ile katma değer yaratılmalıdır. Etkin toplantı yönetimi, kişilerin motivasyonunu artıracak ve işten aldığı doyumu da önemli ölçüde artıracaktır. "Toplantı Yönetimi Eğitimi" ile farklı toplantı türleri irdelenecek, düzgün bir planlama ile kurumu ileriye taşıyacak kararlar alınmasına katkı sağlanacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Katılımcılar:
• Toplantı planlamasını,
• Toplantı yönetim sürecini,
• Toplantıyı gerektiğinde kontrol altında tutabilmeyi,
• Toplantı verimliliğini olumsuz etkileyen etmenleri,
• İyi yönetilmiş bir toplantının kuruma sağlayacaklarını öğreneceklerdir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler