You are here

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için üst limit 532.000 TL'dir. (200.000 TL geri ödemelidir.) Endüstriyel Uygulama Programı için üst limit 368.000 TL'dir. (200.000 TL geri ödemelidir.)
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
%75 (Başlangıç Sermayesi destek oranı %100'dür.)

Bu destek programı ile yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi, KOBİ'lerde Ar-Ge kültürünün oluşturulması, inovatif fikirlere sahip girişimcilerin desteklenmesi ve yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programdan kimler faydalanabilir?

- KOBİ'ler,
- Girişimciler

Söz konusu destek programı, "Ar-Ge İnovasyon Programı" ve "Endüstriyel Uygulama Programı" olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

Araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler-girişimciler yararlanabilir.

Desteklenecek Giderler:
- İşlik Desteği
- Kira Desteği
- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
- Personel Gideri Desteği
- Başlangıç Sermayesi Desteği
- Proje geliştirme desteği

Endüstriyel Uygulama Programı

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün ya da süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler desteklenmektedir.

Desteklenecek Giderler:
- Kira Desteği
- Personel Gideri Desteği
- Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

Proje Süresi
- Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
- Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

- Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmektedir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst Limiti (TL)
DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
 
 
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
24.000 (teknopark dışı) 30.000 (teknopark içi)
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
 
 
Kira Desteği
18.000
75
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
500.000
75

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler