You are here

Genel Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
Her bir destek için üst limit farklı olmakla birlikte, destek üst limitleri 10.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmektedir.
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
1. ve 2. Bölge için %50 , 3. ,4., 5. ve 6. Bölgeler için %60

Bu program ile, proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında KOBİ'ler aşağıdaki desteklerden faydalanabilmektedir:
- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
- Tanıtım Desteği
- Eşleştirme Desteği
- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
- Danışmanlık Desteği
- Eğitim Desteği
- Enerji Verimliliği Desteği
- Tasarım Desteği
- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
- Belgelendirme Desteği
- Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
- Bağımsız Denetim Desteği
- Lojistik Desteği
- Gönüllü Uzmanlık Desteği

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)

DESTEK ORANI    (%)

1. ve 2. Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

1

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

% 60

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

3

Tanıtım Desteği

10.000

4

Eşleştirme Desteği

15.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

6

Danışmanlık Desteği

15.000

7

Eğitim Desteği

10.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

9

Tasarım Desteği

15.000

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

11

Belgelendirme Desteği

10.000

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler