You are here

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli) olmak üzere toplam 1.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
1. ve 2. Bölge için %50 , 3., 4., 5. ve 6. Bölge için %60

Bu destek programında, KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek ölçek ekonomisinden yararlanması, tedarik, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansmana erişim gibi konularda avantaj kazanması, KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu destek programı çerçevesinde oluşturulabilecek ortaklık modelleri aşağıdaki gibidir:

- Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Buna ek olarak, yukarıda verilen ortaklık modellerinin tümünde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranmaktadır.

Desteklenecek proje konuları aşağıdaki gibidir:

- Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
- Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
- Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
- Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
- Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

Proje süresi 6 ile 24 ay arasında değişebilmektedir. Uygun görüldüğü taktirde, proje süresi 12 ay daha uzatılabilmektedir.
Destek üst limiti, geri ödemesiz olarak 300.000 TL, geri ödemeli olarak 700.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projelerde en az 3 firmanın katılımı yeterlidir. Bu projelerde destek üst limiti, geri ödemesiz olarak 300.000 TL, geri ödemeli olarak 1.200.000 TL olmak üzere toplam 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yorumlar

30 kovan arı alabilmem için 250.000Tl yeter miktardadır

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler