You are here

KOBİ Proje Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
150.000 TL
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
1.ve 2. Bölge için %50, 3.,4., 5. ve 6. Bölge için %60

Bu program ile işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi vb. alanlarda sunacakları projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program ile işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesi ve projelendirilen maliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program süresi, 3 yıldır.

Proje süresi ise 6-24 ay arasındadır.(Süre 12 ay daha uzatılabilmektedir.)

Destek üst limiti, 150.000 TL olarak belirlenmiştir.

Programa başvuracak KOBİ'lerin, KOSGEB veritabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler