You are here

Kredi Faiz Desteği

Destek Üst Limiti: 
300.000 TL
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Nakdi veya gayri nakdi kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. masrafların tamamı veya belirli bir kısmı karşılanmaktadır.

Kredi Faiz Desteği programları ile KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite standartları ve rekabet seviyelerini artırmaları, finansmana erişim sorunlarının çözülmesi amaçlanmaktadır.

Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb. tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb.) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğinin vadesi azami 48 (kırksekiz) ayı, üst limiti işletme başına 300.000 (üçyüzbin) TL’yi geçemez.

Kredi Faiz Destek uygulamaları, web tabanlı yazılım sistemi üzerinden on-line olarak, tarafların müdahalesine imkan vermeyecek şekilde, başvuru sırasına göre ayrılan kaynak tükenene kadar olmak üzere, makul miktarda da yedek başvurular kabul edilerek, hakkaniyet ilkeleri kapsamında yürütülmektedir.

Teminat sorunu yaşayan tüm KOBİ’ler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF)’den sağlanabilecek kefaletle daha uygun koşullarda bu destekten faydalanabilir.

2013 yılında KOSGEB kredi ve kredi faiz desteği uygulanmamış olup, 2014 yılında gelişmelere göre KOSGEB kredi ve kredi faiz desteği uygulanabilecektir.

Yorumlar

şuan bu krediye başvurmamız mümkünmü kredi notu kötü olan işletmeler yararlanabilcekmi

kredi faiz desteği programı ne zaman başlayacak

koskeb kredi faiz destek programın destekliyoruz.

Şu an KOSGEB tarafından Kredi Faiz desteği verilmemektedir. Konuya ilişkin gelişme olduğu taktirde sitemizde yayınlanacaktır.

işyeri açmak için kredi ihtiyacımız var bununla ilgili ne yapmak gerekir

kredi faiz destegi veriliyormu 2014 yılı için

kredi notu kötü olanlar başvura bilirmi

kredi faiz desteği ne zaman verileçek

KOSGEB'in KOBİ'lere sunduğu kredi faiz desteği 2014 yılında da uygulanmamıştır. 2015 yılında da uygulanması şimdilik öngrörülmemektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler