You are here

Kurumsallaşma ve Markalaşma Destek Programı Çağrısı

Destek Üst Limiti: 
150.000 TL
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
1.2 Bölgeler için %50, 3., 4., 5. ve 6. bölgeler için %60

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin kurumsallaşarak daha nitelikli ürün ve hizmet üretmesi, geliştirmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürünlerini markalaştırarak yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları amacıyla "Kurumsallaşma" ve "Markalaşma" destek konularını kapsayan süreli çağrı programı yayınlanmıştır.

30 Ocak 2015 tarihinde açıklanan program kapsamında, “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında KOBİ'lere en fazla 150.000 TL'ye kadar destek sağlanacaktır.

KOBİ'lerin sadece bir alanda başvurabileceği programın şartları aşağıdaki gibidir:

- Proje süresi en az 6 ay, en fazla 24 ay
- Destek oranı 1.2 bölgede %50, 3., 4., 5. ve 6. bölgede %60
- Destek üst limiti 150.000 TL

Son başvuru tarihi 20 Mart 2015'tir.

Kimler başvuru yapabilir?

KOSGEB veritabanına kayıtlı olan KOBİ statüsündeki işletmeler

Sektörlere Göre Destek - Hibeler