You are here

Tematik Proje Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
Üst limit, proje teklif çağrısında belirtilmekte, çağrıya göre değişebilmektedir.
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
1. ve 2. Bölgede % 50, 3., 4., 5. ve 6. Bölgede %60

Bu destek programı ile, KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve büyütmeleri için daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında, KOBİ'lerin aşağıda belirtilen giderleri karşılanmaktadır:

- Hizmet alım giderleri,
- Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
- Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
- Sarf malzemesi giderleri,
- Genel idari giderler

Bu destek programı çağrı esaslı olmasından dolayı, proje süresi ve destek üst limitleri çağrıya göre değişebilmektedir.

Programa başvurmak isteyen KOBİ'lerin, KOSGEB veritabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 
Çağrı Esaslı Tematik Program
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler
KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları
Meslek Kuruluşları
Program Süresi
 -
3 Yıl
Proje Süresi
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
1. ve 2. Bölgede %50
3.,4., 5. ve 6. Bölgede % 60
Destek Ödemesi
Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle
Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
150.000 TL

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler