You are here

Mikro KOBİ'lere mikro krediler projesi

Destek Üst Limiti: 
39.792 TL
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%80

Bu destek ile, ülkemiz GSMH'den düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için bu illerde faaliyet gösteren mikro ölçekli KOBİ'lerin ve girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu program Avrupa Yatırım Fonu ile Kredi Garanti Fonu A.Ş ortaklığında yürütülmektedir.

Teminat vermekte sıkıntı yaşayan mikro KOBİ'lerin bankalardan alacağı kredilere %80 oranında kefil olunmaktadır.

Mikro Kredi Limiti: 49.740.-TL

Her bir krediye verilecek kefalet limiti: 39.792.-TL

Aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren KOBİ'ler bu destekten yararlanamamaktadır :

Çiftçiler, Silah-cephane (yapımı / temini / ticareti), alkol, tütün, kumar, insan klonlama sektörlerinden birisinde aktif olan, Başvuru tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından gönderilmiş son Memzuç kayıtlarında kanuni takipte izlenilen kredileri olan, İflas hükümlerine tabi veya borç ödeme aczi içinde olan Mikro KOBİ'ler

Kredi vadesi minimum 6 ay, maksimum 3 yıldır.

Gayrinakdi krediler ile BCH kredileri ve tarım faaliyetlerinin finansmanı konulu krediler bu destekten yararlanamaz.

Yorumlar

Konu ile ilgili görüşmek istiyorum.

Sitemizde bulunan iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler