You are here

Avrupa Birliği

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Destekleri

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Geliştirme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan ve özellikle tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir AB fonudur.

Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı KOBİ Geliştirme Kredisi - Kalkınma Bankası

Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yapacakları yatırımlar ile ilgili yurt içi ve yurt dışı harcamaları finanse edilmektedir.

KOBİ Geliştirme Kredi'sinden kimler yararlanabilir?

Sektörlere Göre Destek - Hibeler