You are here

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" kapsamında Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Kümelenme Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, firmaların bu yapıda yer alarak maliyet avantajı elde ederek ölçek ekonomisinden yararlanmaları ve gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi amacıyla “Kümelenme Destek Programı” açıklanmıştır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yenilikçi ve katma değer yaratma potansiyeli yüksek iş fikrine sahip olan girişimcilerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesi amaçlanmaktadır

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Bu destek programı ile, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan firmaların, üniversiteler ile işbirliği halinde hazırlayacağı projeler desteklenmektedir.

Programın amaçları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Sektörlere Göre Destek - Hibeler