You are here

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Verimlilik Artıcı Projeler (VAP)

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir.

Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)

Ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla üniversite-firma ortaklığında geliştirilecek projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenecektir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler