You are here

EXIMBANK

KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri

İmalatçı/ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten KOBİ'lerin ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu kredinin limiti 200.000 ABD Dolarıdır

TL Kredileri için:

Kredi vadesi 540 gündür.

Faiz oranı %6 olarak belirlenmiştir.

İhracata Hazırlık Kredileri

Bu destek ile, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıl firmaların uluslararası arenada rekabet seviyelerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredinin vadesi 540 gündür.

Kredi Kullandırım Şartları Nelerdir?

Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Bu kredi desteği ile, dış ticaret şirketlerinin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu kredi, TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredinin vadesi 360 gündür.

Kredi başvuru formları nelerdir?

- Kredi Talep Formu

- İmza Sirküleri

Sevk Öncesi İhracat Kredileri

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK), Türk EXIMBANK tarafından tüm sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir.

Söz konusu kredi desteklerinde firma ve ihracat riski, aracı banka tarafından üstlenilmektedir. Sevk Öncesi İhracat Kredileri, TL ve Dolar olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler