You are here

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Kredi Kefalet Programı

Bu destek ile teminat yetersizliği çeken KOBİ'lerin bankalardan alacağı kredilere en çok %80 oranında kefalet verilmesi amaçlanmaktadır.

KGF teminatından yararlanabilmek için; kredi başvurusu yapılan bankaya, KGF kefaletinden yararlanmak istendiği belirtilmelidir.

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Mikro KOBİ'lere mikro krediler projesi

Bu destek ile, ülkemiz GSMH'den düşük pay alan 43 il ile diğer iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak için bu illerde faaliyet gösteren mikro ölçekli KOBİ'lerin ve girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu program Avrupa Yatırım Fonu ile Kredi Garanti Fonu A.Ş ortaklığında yürütülmektedir.

Her Köye bir KOBİ projesi

Her Köye bir KOBİ projesinin amacı, KOBİ'leri geliştirmek, yeni yatırımları desteklemek, kırsal kesimdeki girişimciliği artırmak, kırsal kesimdeki nüfusu yerinde tutmak suretiyle istihdamı artırmaktır. Program ile bankalardan alınacak kredilere %80 oranında kefil olunmaktadır.

Program, Avrupa Yatırım Fonu ile Kredi Garanti Fonu A.Ş tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler