You are here

TÜBİTAK

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmakdır.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler