You are here

Ar-Ge Kanunu kapsamındaki Teşvikler

Destek Üst Limiti: 
Teknogirişim Sermayesi için 100.000 TL'dir.
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Ar-Ge Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı, İşveren Sigorta Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası, Teknogirişim Sermayesi Desteği

5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında işletmelere sağlanan muafiyet/istisna vb. teşvikleri kapsamaktadır. Bu teşvikler, 2023 yılına kadar geçerli olacaktır.

Bu teşvikler;

- Teknoloji merkezlerini,
- Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerini (en az 50 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden)
- Ar-Ge projelerini,
- Rekabet öncesi işbirliği projelerini,
- Teknogirişim sermayesi desteğini kapsamaktadır.

Ar-Ge Kanunu çerçevesinde sağlanan teşvikler;

- Ar-Ge Vergi İndirimi,
- Gelir Vergisi Stopajı,
- İşveren Sigorta Primi Desteği,
- Damga Vergisi İstisnası,
- Teknogirişim Sermayesi Desteği'dir.

Ar-Ge Vergi İndirimi, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamına Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi indirimi uygulanmaktadır.

Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Ar-Ge ve destek personeli maaşının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

İşveren sigorta primi desteği kapsamında, Ar-Ge ve destek personeli maaşından kesilen sigorta primi işveren hissesi payının yarısı, beş yıl süreyle karşılanmaktadır.

Damga vergisi istisnası kapsamında, her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

Teknogirişim sermayesi desteği, teknogirişim sermayesi koşullarını taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 TL'ye kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir. (Detaylı bilgi için; http://www.dtajans.com/bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi/teknogirisim-ser...)

İşletmelerin bu teşvikten yararlanabilmesi için en az 50 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam etmesi gerekmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler