You are here

OSB Teşvik ve Muafiyetleri

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Emlak ve Çevre Vergisi Muafiyetleri, İnşaat Harçları Muafiyeti, Kısmen veya Bedelsiz Arsa Tahsisi

Türkiye genelinde sanayinin toplu ve organize olarak bulunduğu Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım yapmak isteyen girişimcilere, önemli teşvikler sunulmaktadır.

Bu teşvikler;

- İnşaat bitim tarihinden itibaren 5 yıl sureyle emlak vergisi muafiyeti,

- Çevre ve temizlik hizmetlerinden yararlanılamıyor ise çevre ve temizlik vergisi muafiyeti,

- Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçları muafiyeti,

- Tevhid ve ifraz işlem harçları muafiyeti,

- Merkezi atık su arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler için atık su bedeli muafiyetinden oluşmaktadır.

Bunlara ek olarak kısmen veya tamamen bedelsiz olarak arsa tahsisi de yapılmaktadır. Teşvik sisteminde yer alan bölgelere göre;

- 1. Bölgede %50 indirimli,

- 2. Bölge illerin merkez ilçelerinde %50, diğer ilçelerde %60,

- 3. Bölge illerin merkez ilçelerinde %70, diğer ilçelerde %90,

- 4. Bölgede ise bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli yatırımlar (50 Milyon TL üstü) için tüm bölgelerdeki il ve ilçelerde bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler