You are here

Serbest Bölge Teşvikleri

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Gelir Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi Muafiyeti, KDV Muafiyeti, Kar Transferi İmkanı

Serbest Bölgeler, ihracatçı firmaların bulunduğu gümrük bölgelerinin dışında bulunan özel bölgelerdir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar, bazı teşviklerden yararlanabilmektedir.

Türkiye’de, 19'u faal olmak üzere toplam 20 serbest bölge bulunmakta olup, söz konusu bölgeler Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki limanlara yakınlığıyla uluslararası ticaret yollarına erişimde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bu bölgelerde yer alan firmalar aşağıdaki teşviklerden yararlanabilmektedir:

- Gelir Vergisi Muafiyeti,

- Kurumlar Vergisi Muafiyeti,

- KDV Muafiyeti,

- Kar Transferi İmkanı: Serbest Bölgelerde elde edilen kar, hiçbir sınırlamaya tabi olmadan aktarılabilmektedir.

Serbest Bölgelerde üretilen mallar, süresiz olarak serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

Serbest Bölgede yer almak isteyen girişimciler, "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nu doldurarak, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler