You are here

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
Vergi Muafiyetleri, İşveren Sigorta Primi Teşviği

Üniversite - sanayi işbirliğinin artırılması,Ar-Ge yatırım potansiyeli olan girişimcilerin ve firmaların desteklenmesi amacıyla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknoparklar) faaliyet gösteren firmalara bazı teşvikler sunulmaktadır.

Ülkemizde bulunan toplam 32 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, Ar-Ge yapmak isteyen girişimcilere ve firmalara ve Ar-Ge faaliyetlerine yardımcı olan öğretim üyelerine bazı teşvikler sunularak, Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyon kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara sunulan teşvikler:

- Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti (2023 yılına kadar)

- Katma Değer Vergisi Muafiyeti

- Personel Ücret Vergileri Muafiyeti

- Sigorta Primi Teşviği

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

KDV Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ürettikleri "sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı" şeklindeki hizmetleri KDV'den muaftır.

Personel Ücret Vergileri Muafiyeti: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

Sigorta Primi Teşviği: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışanların sigorta primi işveren hissesinin %50’si desteklenmektedir.

Teknoloji Bölgeleri'nde faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin veya firmaların üretmek istedikleri teknolojik ürünün yönetici şirket tarafından uygun bulunması

Buna ek olarak bölgede yatırım yapabilmek için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ve onayı gerekmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler