You are here

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri - Bölgesel Teşvikler, 3. Bölge

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
Destek Oranı: 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak illeri için belirlenen sektörlerde, 500 bin TL ve üzeri yatırımlar için "Bölgesel Teşvikler" verilmektedir.

Teşvik sistemi kapsamında 3. bölgede yer alan Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak illerinde belirlenen sektörlerde girişimciler tarafından yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler verilmektedir.

Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minumum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- KDV İstisnası,
- Vergi indirimi,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için gelir vergisinden %60, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise %50 indirim sağlanacaktır.)
- Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 5 yıl süreyle, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 3 yıl geçerli olacaktır.)
- Yatırım yeri tahsisi
- Faiz Desteği (TL cinsi kredilerde 3 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puan)

Desteklenen sektörler ve minumum yatırım tutarları aşağıdaki gibidir:

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge
1 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 Milyon TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) -
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 2 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 2 Milyon TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 2 Milyon TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 Milyon TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 1 Milyon TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 2 Milyon TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 2 Milyon TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 2 Milyon TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 2 Milyon TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 2 Milyon TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 2 Milyon TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı 2 Milyon TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 2 Milyon TL
25 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 2 Milyon TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 2 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 2 Milyon TL
28 28 Metal eşya 2 Milyon TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 2 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 2 Milyon TL
31 2929 Sınai kalıp 2 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 2 Milyon TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 2 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 2 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 2 Milyon TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 2 Milyon TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 2 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
49   Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL
50   Seracılık 20 dekar

Yukarıda yer almayan sektörlerde yapılacak 500 Bin TL ve üstü yatırımlara ise "Genel Teşvik Sistemi"nde ifade edilen (Bknz. http://www.dtajans.com/sectiginiz-il-icin-tesvikler/yatirimlarda-devlet-...) ve aşağıda yer alan teşvikler uygulanacaktır:

- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- KDV İstisnası

Aşağıda belirtilen hususlar sağlandığı taktirde, söz konusu yatırımlar 4. bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

- Organize Sanayi Bölgeleri'nde yapılacak yatırımlar

- Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği (en az 5 gerçek veya tüzel kişi) ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması

Bu teşviklerden faydalanmak için "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmalıdır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler