You are here

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri - Büyük Ölçekli Yatırımlar (minumum 50 milyon TL ve üstü yatırımlar için)

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
Minumum 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar için geçerlidir
Destek Oranı: 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri kapsamında 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar için geçerli olmak üzere, yatırım yapılacak ilden bağımsız olarak çeşitli teşvikler sunulmaktadır.

Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)
1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200
4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

 

200

5

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]

Yukarıda belirtilen sektörlerde, ilden bağımsız olmak üzere, minumum 50 milyon TL ve üstünde yapılacak yatırımlarda aşağıda yer alan teşvikler sunulacaktır:

- Gümrük vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- Vergi indirimi.
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Yatırım yeri tahsisi
- Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)
- Sigorta primi desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Sektörlere Göre Destek - Hibeler