You are here

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri - Stratejik Yatırımlar

Destek Üst Limiti: 
-
Destek Alt Limiti: 
50 Milyon TL
Destek Oranı: 
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği, KDV iadesi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği

Teşvik Sistemi kapsamında uluslararası rekabet gücünü arttırma potansiyeline sahip Ar-Ge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve katma değerli stratejik öneme sahip yatırımlar, "Stratejik Yatırımlar kapsamında teşvik edilmektedir.


Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilmekte ve teşvik edilmektedir:

- Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL'nin üzerinde olması
- Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, ithalattan az olması
- Yatırım kapsamında sağlanacak katma değerin asgari %40 olması
- Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 Milyon USD'nin üzerinde olması
- İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine
yönelik olması

Yukarıdaki kriterlere uyan sektörlerde yapılacak yatırımlar aşağıdaki teşviklerden yararlanır:

- Gümrük vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- Vergi indirimi
- Sigorta primi işveren hissesi desteği (7 yıl süreyle, 6. bölgede ise 10 yıl süreyle)
- Yatırım yeri tahsisi
- Faiz desteği (sabit yatırım tutarının %5'ini aşmamak kaydıyla azami 50 milyon TL)
- KDV iadesi (500 milyon TL ve üzeri bina inşaat harcamaları için)
- Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için 10 yıl)
- Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Sektörlere Göre Destek - Hibeler