You are here

Tarım

Kurumsallaşma ve Markalaşma Destek Programı Çağrısı

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin kurumsallaşarak daha nitelikli ürün ve hizmet üretmesi, geliştirmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürünlerini markalaştırarak yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları amacıyla "Kurumsallaşma" ve "Markalaşma" destek konularını kapsayan süreli çağrı programı yayınlanmıştır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" kapsamında Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Destekleri

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi" uygulanmaktadır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrıları

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, 3 ayrı alanda mali destek programı başlatmıştır. Programlara son başvuru tarihi 24 Şubat 2014’tür.

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
- Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
- Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
- Özgün teknolojilerin geliştirilmesi

Laboratuvar Hizmetleri Desteği

KOBİ'lerin ürettikleri ürünlerin kalitesinin artırılması amacıyla, ürünlerini test ettireceği laboratuvar hizmeti ücretlerinin belirli bir kısmı, bu destek kapsamında karşılanacaktır.

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 kodlu "TÜBİTAK Patent Destek Programı" ile Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan her patent başvurusu için destek alınabilecektir.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler