You are here

Üretim

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları

Aydın, Denizli ve Muğla'nın bulunduğu bölgede faaliyet göstererek, bu bölgedeki KOBİ'ler, girişimciler ve STK'ların rekabet güçlerini artırmak amacıyla destekler sunan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2015 yılı mali destek programları açıklandı.

Kurumsallaşma ve Markalaşma Destek Programı Çağrısı

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin kurumsallaşarak daha nitelikli ürün ve hizmet üretmesi, geliştirmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ürünlerini markalaştırarak yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları amacıyla "Kurumsallaşma" ve "Markalaşma" destek konularını kapsayan süreli çağrı programı yayınlanmıştır.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" kapsamında Bakanlığın belirlediği öncelikli teknoloji alanları listesinde yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Verimlilik Artıcı Projeler (VAP)

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir.

Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)

Ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla üniversite-firma ortaklığında geliştirilecek projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenecektir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrıları

Zonguldak, Karabük, Bartın illerinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajans tarafından 2014 yılı Teklif Çağrısı kapsamında “KOBİ Mali Destek Programı” ve “Sosyal Kalkınma Destek Programı” ile destek tahsis edilecektir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrıları

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, 3 ayrı alanda mali destek programı başlatmıştır. Programlara son başvuru tarihi 24 Şubat 2014’tür.

Sayfalar

Sektörlere Göre Destek - Hibeler