You are here

Teşvik Arıyorum

Genel Teşvikler


Genel Teşvikler

"Genel Teşvikler", "Bölgesel Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minumum yatırım tutarlarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar


Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırımlarda Devlet Teşvikleri kapsamında 50 Milyon TL ve üstü yatırımlar için geçerli olmak üzere, yatırım yapılacak ilden bağımsız olarak çeşitli teşvikler sunulmaktadır.

Stratejik Yatırımlar


Stratejik Yatırımlar

Teşvik Sistemi kapsamında uluslararası rekabet gücünü arttırma potansiyeline sahip Ar-Ge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve katma değerli stratejik öneme sahip yatırımlar, "Stratejik Yatırımlar kapsamında teşvik edilmektedir.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler