You are here

Yenilenebilir Enerji Desteği

Destek Üst Limiti: 
1.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
0 TL
Destek Oranı: 
Proje Bütçesinin en fazla %50'si

Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Destek Mekanizması
Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$
Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli: TTGV Destek miktarının %6’sı

Sektörlere Göre Destek - Hibeler