You are here

1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
1.000.000 TL
Destek Alt Limiti: 
0 TL
Destek Oranı: 
%75 (KOBİ'ler), %60 (Büyük işletmeler)

Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı'nın amacı, üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Programa KOBİ'ler ve büyük işletmeler başvurabilmektedir.

- Proje bütçesi için üst sınır 1.000.000 TL olup, destek miktarı KOBİ'ler için %75’i, büyük ölçekli işletmeler için %60’tır.
- Destek süresi 24 ay olarak belirlenmiştir.
- Başvurular 2014 yılı içerisinde TÜBİTAK'a yapılmaktadır.
- TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.

Başvurular sürekli açık olup, yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler